Valikko Sulje

Melonnan turvallisuusohje

Melontatoimintaa harjoitetaan hyvin monenlaisissa ympäristöissä, monenlaisilla välineillä. Myös melojat ovat erilaisia. Melontatilanne voi olla ohjattu lajitutustuminen turvallisessa vesistössä tai kokeneiden melojien taitoa ja kuntoa koetteleva vaativa koskiseikkailu.

Tämä Melonnan turvallisuusohje on tarkoitettu käytettäväksi turvallisen melontatoiminnan järjestämisen yleisohjeeksi. Turvallinen melonta on yhdistelmä melojien ja melontatoiminnan ohjaajan taitoja ja harkintaa, tilanteeseen sopivia varusteita, olosuhdeosaamista ja turvallisuushakuista asennetta. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi koskimelonnassa tai murtuvissa aalloissa surffattaessa on omia, näihin olosuhteisiin kehitettyjä turvallisuuskäytäntöjä, joita on syytä noudattaa.

Melontaturvallisuuden neuvottelukuntaan kuuluu erilaisia melontaturvallisuuteen vaikuttavia tahoja kuten viranomaisia, ohjaajia ja oppaita kouluttavia yhdistyksiä, liikunta- ja harrastustoimintaa edistäviä järjestöjä ja yrittäjiä. Turvallisuusohje on näiden eri tahojen yhteinen näkemys melonnan turvallisuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 25.4.2023 päivitetty turvallisuusohje on oheisessa liitteessä. Ohje on myös meidän jäsensivuilla.

Turvallista melontakautta!

Yhteistyöterveisin
Suomen Melontakouluttajat

KATSO LINKISTÄ TURVALLISUUSOHJE

Melonnan turvallisuusohje 20230425